Make beeswax wraps and bags / Defnyddio cŵyr gwenyn i greu deunydd lapio a bagiau
Event type: 
Tuesday, August 27, 2019 - 11:00 to 15:00

~~Come and learn how to make beeswax wraps and sandwich bags with Carmarthen based textile artist Louise Bird. Help reduce your use of plastic with these stylish alternatives to cling film and tinfoil. Beeswax wraps and bags are washable and should last for up to a year, after that they can be popped in the compost!

~~Dewch i ddysgu sut i greu deunydd lapio a bagiau brechdanau gan ddefnyddio cŵyr gwenyn gyda Louise Bird, artist tecstilau o Gaerfyrddin. Drwy ddefnyddio y rhain yn lle plastig lapio a ffoil gallwch helpu i leihau eich defnydd o blastig mewn steil. Mae modd golchi bagiau a deunydd lapio cŵyr gwenyn a dylen nhw bara am hyd at flwyddyn, ar ôl hynny gallan nhw fynd i'r compost!

Paid Event
Cost: 
£5
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X