Make a copper Trowel
Event type: 
Saturday, June 13, 2020 - 10:00 to 16:00

Part of Oriel Myrddin Gallery's 'Garden Ready' series.

Learn how to make a copper garden trowel from recycled plumbing pipe and native hardwood. Create the ideal implement for planting out bulbs and seedlings with repurposing expert Henry Sears. You will learn to use a range of tools and techniques including hacksawing, filing, sanding and polishing copper and cleaving, paring, planing and sanding the wooden handle. Fitting the handle using a wheelwright’s tenon tool and riveting the blade onto the handle.

16+

We apologise that the studio space on the first floor is not accessible to those with restricted mobility.

//

Rhan o gyfres arddio Oriel Myrddin ‘Barod i’r Ardd’

Dysgwch sut i wneud trywel gardd copr gan ddefnyddio pibell blymwaith wedi’i hailgylchu a phren caled brodorol. Dewch i greu’r offeryn delfrydol ar gyfer plannu bylbiau ac eginblanhigion gyda Henry Sears, arbenigwr mewn defnyddio pethau at ddibenion newydd. Byddwch yn dysgu defnyddio amrywiaeth o offer a thechnegau gan gynnwys haclifio, llyfnu, sandio a chaboli copr a hollti, naddu, plaenio a sandio’r ddolen bren. Byddwch hefyd yn dysgu sut i osod y ddolen gan ddefnyddio offeryn tyno saer olwynion a rhybedio’r llafn ar y ddolen.

16+

Ymddiheurwn nad yw’r stiwdio ar y llawr cyntaf yn hygyrch i’r rheini â symudedd cyfyngedig

Paid Event
Cost: 
£45
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X