Make your own charcoal // Gwnewch eich golosg eich hun
Event type: 
Thursday, February 22, 2018 - 11:00 to 15:00

Make your own charcoal

22 Feb 2018

11am – 3pm

£5 per person

8+ booking essential

Come and learn about charcoal making, both small and large scale, and make your own to take home. You’ll have the opportunity to explore and draw within the National Botanic Gardens wider estate and learn about the restoration of its picturesque grade 2 listed landscape. Free entry to gardens included.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Gwnewch eich golosg eich hun

22 Chwefror 2018

11am – 3pm

£5 y person

8+ Rhaid archebu lle

Dewch i ddysgu am wneud siarcol, ar raddfa fach ac ar raddfa fawr, a gwneud eich siarcol eich hun i fynd ag e adref gyda chi. Cewch gyfle i archwilio ystâd ehangach y Gerddi Botaneg Cenedlaethol a thynnu lluniau yno, a dysgu am y gwaith sy’n cael ei wneud i adfer y tirlun rhestredig hardd gradd 2. Mynediad am ddim i’r gerddi yn cynnwys.

Paid Event
Cost: 
£5 per person
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X