Makers Market 2017 at Oriel Myrddin Gallery // Marchnad Gwneuthurwyr yn 2017 yn Oriel Myrddin Gallery
Event type: 
Wednesday, November 1, 2017 - 10:00 to Saturday, December 30, 2017 - 17:00

For our 2017 Makers Market we have invited some of the best individual makers, designers and artists from Wales and across the UK to join us for our winter exhibition.

We will be featuring beautifully crafted and carefully selected ceramics, textiles, clothing, wood and leather as well as small local food producers.

There’ll be something for every pocket from that extra special hand crafted gift to a range of unusual stocking fillers.

 

Ar gyfer ein Marchnad Gwneuthurwyr yn 2017 rydym wedi gwahodd rhai o’r gwneuthurwyr, dylunwyr ac artistiaid unigol gorau o Gymru a gweddill y DU i ymuno â ni ar gyfer ein harddangosfa aeaf.

Bydd gennym grochenwaith, tecstilau, dillad, pren a lledr hyfryd a ddewiswyd yn ofalus, yn ogystal â chynhyrchwyr bwyd lleol bychain.

Bydd rhywbeth i bob poced o roddion tra arbennig wedi’u gwneud â llaw i ystod o anrhegion anarferol i lenwi hosan.

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X