Tuesday, February 14, 2017 - 10:00 to Saturday, May 13, 2017 - 17:00

A community project exploring and celebrating older women’s stories and memories of wash days past. Participants will create work which will be exhibited in the shop windows of King Street. The project links with our David Jones exhibition Angels on Washing Lines in the gallery from 18th March - 13th May.

 

Prosiect cymunedol sy'n dathlu ac yn archwilio straeon ac atgofion menywod hŷn o ddiwrnodau golchi'r gorffennol. Bydd cyfranogwyr yn creu gwaith a fydd yn cael ei arddangos yn ffenestri siopau Stryd Y Brenin. Mae'r prosiect yn gysylltiedig â'n arddangosfa David Jones o'r enw Angels on Washing Lines, sydd i'w gweld yn y galeri rhwng 18 Mawrth a 13 Mai.

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X