Memory Jar / Jar Atgofion
Event type: 
Thursday, March 16, 2017 - 19:30 to 23:00

Join us at the Sherman Theatre's foyer as we present four brand new, 10 minute pieces by a group of Wales' finest emerging and established playwrights, all inspired by the theme of 'Memory'.

Pieces by Chris Harris, Susan Kingman, Carys Jones and Matthew Bulgo.

Tickets cost £5 on the door, and all proceeds go to the Alzheimer's Society.

----------------------------------------------------------------------------------------

Ymunwch a ni yng nghyntedd Theatr y Sherman wrth i ni gyflwyno pedwar darn 10 munud newydd sbon gan grwp o sgriptwyr newydd a phrofiadol mwyaf disglair Cymru, oll wedi'u hysbrydoli gan y thema 'Atgof'.

Darnau gan Chris Harris, Susan Kingman, Carys Jones a Matthew Bulgo.

Tocynnau'n £5 wrth y drws, gyda'r holl elw yn mynd at yr Alzheimer's Society.

Paid Event
Cost: 
£5 entry (all proceeds go to the Alzheimer's Society)
Senghennydd Road
Cathays
Cardiff
CF24 4YE
X