Miniature Beach Gardens at Oriel Myrddin // Traethau Bach Twt yn Oriel Myrddin
Event type: 
Tuesday, May 30, 2017 - 11:00 to 13:00

Come and make an enchanting miniscule beach scene in this workshop that will run alongside our exhibition in the gallery - Oceans: Surface/ Below. Create tiny scenes in a cup or bowl with real plants, lollipop stick fences, shell furniture and whatever else your imagination desires!
Suitable for ages 8+
£5 per person
Booking Essential
 

 

Dewch i wneud golygfa traeth bach hudol yn y gweithdy hwn sydd yn rhedeg ochr yn ochr â'n arddangosfa yn yr oriel Oceans: Surface/ Below. Medrwch greu golygfeudd bach mewn cwpan neu bowlen gyda phlanhigion go iawn, ffensys o ffyniau lolipop, dodrefn cregyn a beth bynnag arall medrwch ddychmygu!
Addas i oedrannau 8+
£ 5 y pen
Rhaid archebu lle
 

Paid Event
Cost: 
£5 per person
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X