Noson Flasu OMG! / OMG! Taste Night
Event type: 
Thursday, November 29, 2018 - 18:00 to 21:00

~~You are invited to join us and some of the best small local food producers and purveyors in Carmarthenshire for a Christmas get together chez OMG.
Sample and buy wine from Wright’s Food Emporium, gin from Jin Talog and chocolate from NOMNOM.
There’s a 70s theme for the evening and you may find the staff in some eye watering florals and kipper ties...we’ll also be rocking some 70s classic vinyl with Jacob Whittaker – come and pick a few tunes from his collection or bring along your own 70s vinyl for an outing on the decks.
Dress up if you feel inclined (dig out your best Margo, Bowie or Bodie & Doyle) or just come as you are – Carmarthen School of Art will be here with a 70’s photo booth to capture you for posterity in your finery!
Fe'ch gwahoddir i ymuno â ni a rhai o gynhyrchwyr ac arlwywyr bwyd lleol bychain gorau Sir Gaerfyrddin am barti Nadolig.
Gallwch flasu a phrynu gwin o Wright’s Food Emporium, jin gan Jin Talog a siocled gan NOMNOM.
Y 70au fydd thema'r noson ac efallai y gwelwch y staff yn gwisgo dillad blodeuog ac ambell i dei trawiadol... byddwn hefyd yn chwarae recordiau o'r 70au gyda Jacob Whittaker – dewch i ddewis ychydig o ganeuon o'i gasgliad neu dewch â recordiau finyl eich hun o'r 70au i'w rhoi ar y deciau.
Gallwch ddod mewn gwisg ffansi os ydych yn dymuno (fel Margo, Bowie neu Bodie a Doyle) – bydd Ysgol Gelf Caerfyrddin yma gyda bwth lluniau'r 70au i gael llun ohonoch ar gof a chadw!

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X