Opening event: Roger Cecil + 4 Contemporary Artists // Digwyddiad agoriadol: Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes
Event type: 
Saturday, January 13, 2018 - 10:00 to Saturday, March 17, 2018 - 17:00

Saturday 13 January 2018 2pm

Opening event

You and your friends are invited to the opening of

Roger Cecil + 4 Contemporary Artists

Helen Booth ● Laura Edmunds ● Catrin Llwyd Evans ● Sarah Poland

Saturday 13 January 2018 2pm

A collaborative exhibition between TEN., the estate of Roger Cecil and Oriel Myrddin Gallery, celebrating both contemporary painting in Wales and Roger Cecil’s important contribution to the medium.

+ ONE-DAY-ONLY SCREENING

Photographs of Roger Cecil’s studio by Toril Brancher

Exhibition continues until 17 March 2018

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dydd Sadwrn 13 Ionawr 2018 2pm

Digwyddiad agoriadol

Fe’ch gwahoddir chi a’ch ffrindiau i agoriad

Roger Cecil + 4 Arlunydd Cyfoes

Helen Booth ● Laura Edmunds ● Catrin Llwyd Evans ● Sarah Poland

Dydd Sadwrn 13 Ionawr 2018 2pm

Arddangosfa ar y cyd rhwng TEN., ystâd Roger Cecil ac Oriel Myrddin i ddathlu arlunio  cyfoes yng Nghymru a chyfraniad pwysig Roger Cecil i’r cyfrwng.

+ SGRINIO UN-DYDD-UNIG:

Ffotograffau o’r stiwdio Roger Cecil gan Toril Brancher

Bydd yr arddangosfa yn parhau tan 17 Mawrth 2018

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X