Oriel Myrddin Gallery Open 2021
Event type: 
Saturday, August 28, 2021 - 11:00 to Thursday, September 30, 2021 - 15:00

To celebrate our 30th year, Oriel Myrddin Gallery would like to invite you to submit work to our OPEN Exhibition.

Open to anyone from Carmarthenshire, Ceredigion, and Pembrokeshire, we aim to showcase a diverse range of work by local, established and emerging talent and encourage those who have never entered an Open before to get involved.

Handing in dates are Saturday 21 August and Sunday 22 August

Full submission guidelines are available via our website.

//

I ddathlu ein pen-blwydd yn 30 oed, mae Oriel Myrddin yn eich gwahodd i gyflwyno gwaith ar gyfer ein harddangosfa agored.

Croeso i unrhyw un sy’n byw yn Sir Gâr, Ceredigion a Sir Benfro i gyflwyno gwaith. Ein bwriad yw arddangos ystod eang o waith gan artistiaid lleol, sefydledig a newydd, ac annog pobl nad ydynt wedi cyflwyno gwaith ar gyfer Arddangosfa Agored o’r blaen i roi cynnig arni.

Gallwch ddarllen ein canllawiau am cyflwyno gwaith, ar ein gwefan.

Paid Event
Cost: 
Submission of work £5 each // Visiting the gallery is FREE
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X