Paentio Teils Ceramig / Ceramic Tile Painting
Event type: 
Saturday, November 17, 2018 - 14:30 to 16:30

~~Dydd Sadwrn 17 Tachwedd
Paentio Teils Ceramig
Gyda Carlo Bristoe o Reptile Tiles
2.30pm – 4.30pm

Dyma gyfle i chi gael eich ysbrydoli gan grochenwaith addurnol Anne Barrell a Polly Fern yn ein Marchnad Gwneuthurwyr a chreu eich teilsen wydrog eich hun gydag arbenigwr lleol, sef Carlo Briscoe o Reptile Tiles. Gallwch baentio teils ychwanegol am £4 y deilsen. Bydd y teils yn cael eu tanio ac yna'n cael eu dychwelyd drwy'r oriel.

£15 y person, gan gynnwys te a bisgedi
+16 oed - rhaid archebu – ffoniwch yr oriel 01267222775
Ni ellir ad-dalu archebion
www.orielmyrddingallery.co.uk
We apologise that the studio space on the first floor is not accessible to those with restricted mobility.

Saturday 17 November
Ceramic Tile Painting
With Carlo Bristoe from Reptile Tiles
2.30pm – 4.30pm

Take inspiration from the beautiful decorative ceramics of Anne Barrell and Polly Fern in our Makers Market and create your own glazed tile with local expert Carlo Briscoe of Reptile Tiles. Additional tiles can be painted for £4 per tile. Tiles will be fired and returned via the gallery.

£15 per person, including tea and biscuits
+16 booking essential – call the gallery 01267222775
Payments are non-refundable
www.orielmyrddingallery.co.uk
We apologise that the studio space on the first floor is not accessible to those with restricted mobility.

Paid Event
Cost: 
£15
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X