Printio â stensiliau papur / Paper Stencil Printing
Event type: 
Saturday, May 16, 2020 - 10:00 to 16:00

Ymunwch â Tom Frost am ddiwrnod o brintio â stensiliau papur. Gan gymryd ysbrydoliaeth o’i arddangosfa All Calm on the Surface byddwch yn dysgu hanfodion printio sgrin. Gyda chanllawiau arbenigol byddwch yn defnyddio papur papur newydd i greu eich dyluniadau stensiliau eich hun gan eu defnyddio nhw gyda sgriniau i greu eich printiau gorffenedig ar bapur.

Rhaid archebu lle ymlaen llaw Archebwch eich lle drwy Eventbrit

Join Tom Frost for a day of paper stencil printing. Taking inspiration from his exhibition All Calm on the Surface you will be learning the basics of screen-printing. With expert guidance you will use newsprint to create your own stencil designs using them with screens to build up your fi nal prints onto paper.
Booking essential Please book through Eventbrite

Paid Event
Cost: 
£75
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X