Pypedau hosan Diwrnod y Ceirw / Reindeer Day sock puppets
Event type: 
Saturday, November 24, 2018 - 10:00 to 12:00

~~Dydd Sadwrn 24 Tachwedd
Pypedau hosan Diwrnod y Ceirw
10am - 12 canol dydd
Gweithdy galw heibio

Dewch i weld ceirw go iawn Siôn Corn y tu allan i'r oriel cyn iddynt orymdeithio o gwmpas tref Caerfyrddin a chreu eich pyped hosan carw eich hun ar gyfer yr orymdaith.

AM DDIM
Addas i bob oed a gallu
Rhaid i blant o dan 12 oed fod yng nghwmni oedolyn bob amser
www.orielmyrddingallery.co.uk

Saturday 24 November
Reindeer Day sock puppets
10am – 12noon
Drop in

Come and see Santa’s real life reindeer outside the gallery before they set off for a parade around Carmarthen town and make your very own sock puppet reindeer to take on the procession.

FREE
Suitable for all ages and abilities
Children under 12 must be accompanied at all times
www.orielmyrddingallery.co.uk

Free Event
Cost: 
£0
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X