Sculpture Day
Event type: 
Monday, April 6, 2020 - 10:00 to 16:00

Ymunwch â ni am ddiwrnod cyfan o waith 3D cyffrous ac ysbrydoledig yng nghanolfan greadigol Caerfyrddin.

Ar y diwrnod, gyda chymorth Lisa Evans, sef y pennaeth cerflunio yn Ysgol Gelf Caerfyrddin, bydd y cyfranogwyr yn cael eu hannog i archwilio'r defnyddiau a ddefnyddir mewn cerflunwaith, arbrofi â deunyddiau a phrosesau newydd, ystyried graddfa a lleoliad, ynghyd â meddwl a siarad am gerflunwaith mewn cyd-destunau hanesyddol a modern, gan gyfeirio at artistiaid allweddol yn y maes. 

Mae ein Diwrnod Cerflunwaith yn Ysgol Gelf Caerfyrddin ar gael i bobl ifanc rhwng 12 a 15 mlwydd oed.

Archebwch drwy Eventbrite.

Join us for a whole day of inspiring and exciting 3D work at Carmarthen School of Art.

On this day long workshop with the School of Art’s head of sculpture Lisa Evans participants will be encouraged to: explore materiality in sculpture, experiment with new materials and processes, consider scale and placement and think and talk about sculpture in both historical and contemporary contexts with reference to key artists in the field.

Our Sculpture Day at Carmarthen School of Art is open to all 12 – 15 year olds.

Please book through Eventbrite.

Paid Event
Cost: 
£40
Job's Well Road Campus
Johnstown
Carmarthenshire
SA31 3HY
X