Sew a linen apron with Camille Jacquemart / Gwnïwch ffedog liain gyda Camille Jacquemart
Event type: 
Saturday, October 19, 2019 - 09:00 to 17:00

~~Sew a beautiful cross backed linen apron with Camille Jacquemart of Thimble Studios. Perfect for the kitchen, the studio and the garden or as a special Christmas gift!
Camille has a wealth of knowledge and experience of teaching sewing at all levels. A fashion graduate with experience of working with Alexander McQueen and Fred Butler she now runs Thimble Studios teaching sewing to people across West Wales.
Basic sewing experience required. All materials provided.

~~Gwnïwch ffedog liain cefn croes hardd gyda Camille Jacquemart o Thimble Studios. Perffaith ar gyfer y gegin, y stiwdio a'r ardd neu fel anrheg Nadolig arbennig!
Mae gan Camille gyfoeth o wybodaeth a phrofiad o ddysgu gwnïo ar bob lefel. Graddiodd mewn ffasiwn gyda phrofiad o weithio gydag Alexander McQueen a Fred Butler ac mae bellach yn rhedeg Thimble Studios i ddysgu gwnïo i bobl ledled Gorllewin Cymru.
Mae angen profiad sylfaenol o wnïo. Darperir yr holl ddeunyddiau.
 

 

Paid Event
Cost: 
£45
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X