Sew a Smock
Event type: 
Saturday, July 18, 2020 - 09:00 to 16:00

Basic sewing experience required.

All materials provided.

16+

Sew a beautiful gardener’s smock with Camille Jacquemart of Thimble Studios.

Camille has a wealth of knowledge and experience of teaching sewing at all levels. A fashion graduate with experience of working with Alexander McQueen and Fred Butler she now runs Thimble Studios teaching sewing to people across West Wales.

We apologise that the studio space on the first floor is not accessible to those with restricted mobility.

//

Rhan o gyfres arddio Oriel Myrddin ‘Barod i’r Ardd’

Mae sgiliau sylfaenol o ran defnyddio peiriant gwnïo yn ddelfrydol ond nid ydynt yn hanfodol.

Darperir yr holl ddeunyddiau.

16+

Torri a gwnïo smoc garddwr wedi’i hysbrydoli gan ddillad gwaith traddodiadol. Yn seiliedig ar dechnegau torri dillad gwerin, mae’r smoc wedi’i dylunio gan ddefnyddio’r lleiaf posib o wastraff defnydd ac mae ganddi ddwy boced ddofn yn y blaen.

Mae gan Camille Jacquemart gyfoeth o wybodaeth a phrofiad o ddysgu gwnïo ar bob lefel. Graddiodd mewn ffasiwn gyda phrofiad o weithio gydag Alexander McQueen a Fred Butler ac mae bellach yn rhedeg Thimble Studios i ddysgu gwnïo i bobl ledled Gorllewin Cymru.

Ymddiheurwn nad yw’r stiwdio ar y llawr cyntaf yn hygyrch i’r rheini â symudedd cyfyngedig.

Paid Event
Cost: 
£95
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X