SIMON FENOULHET: ORBIT
Event type: 
Saturday, December 2, 2017 - 16:00 to Sunday, January 14, 2018 - 11:45

Join us for an opening event with a talk from the artist on Saturday 2 December at 4pm | Ymunwch â ni am ddigwyddiad agoriadol gyda chyflwyniad gan yr artist ar ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr am 4yp.

In Simon Fenoulhet’s work, light is often the medium and sometimes the subject, but always the main consideration. Often using readymade objects and materials, Fenoulhet’s art is a reworking of the everyday, finding unexpected visual properties in objects.

We have grown accustomed to high levels of illumination in our homes and places of work, his work demonstrates the artist’s interest in the ability of light to reveal unusual things about the world.

Yng ngwaith Simon Fenoulhet, golau yw’r cyfrwng yn fynych ac weithiau’r pwnc, ond bob tro'r brif ystyriaeth. Yn fynych gan ddefnyddio eitemau a deunyddiau parod, mae celf Fenoulhet yn ail-weithio’r beunyddiol, gan ddarganfod rhinweddau gweledol annisgwyl o fewn eitemau.

Rydym wedi cyfarwyddo â lefelau uchel o oleuni yn ein cartrefi a gweithleoedd, mae ei waith yn arddangos diddordeb yr artist mewn gallu goleuni i ddatgelu pethau anghyfarwydd am y byd

Ymunwch â ni am ddigwyddiad agoriadol gyda chyflwyniad gan yr artist ar ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr am 4yp.

www.simonfenoulhet.co.uk

@darksime

Free Event
Theatr Mwldan, Bath House Rd.
Cardigan/Aberteifi
Ceredigion
SA431JY
X