Sketchbook Walk with Julia Griffiths Jones // Taith Gerdded a Braslunio gyda Julia Griffiths
Event type: 
Saturday, September 9, 2017 - 11:00 to 13:00

Explore the Welsh Quilt Centre with Oriel Myrddin Gallery. Julia Griffiths Jones’ will draw on her work inspired by textiles created domestically by women and by folk art traditions to lead the session in this amazing museum and gallery dedicated to quilts and quilting.
Meet and finish at The Quilt Centre, Lampeter Town Hall, SA48 7BB.
Open to all / No need to book / Free
Sketchbooks and drawing materials provided. Children under 12 must be accompanied by an adult. Dress for being outdoors and wear sensible shoes.

 

Dewch i ddarganfod Canolfan Cwiltiau Cymru gydag Oriel Myrddin. Bydd Julia Griffiths Jones 'yn tynnu ar ei gwaith a ysbrydolwyd gan gelf gwerin draddodiadol a thecstilau a grëwyd yn ddomestig gan fenywod i arwain y sesiwn yn yr amgueddfa ac oriel hwn sydd yn ymroddedig i gwiltiau a chwiltio. Cyfarfod a gorffen yng Nghanolfan Cwiltiau Cymru, Neuadd y Dref, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7BB.
Croeso i bawb / Does dim rhaid i chi archebu lle / Yn rhad ac am ddim
Darperir llyfr braslunio a deunyddiau arlunio. Rhaid i blant odan 12 oed fod yng nghwmni oedolyn. Gwisgwch dillad ac esgidiau addas.

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X