Sketchbook Walk with Sarah Poland / Taith Gerdded a Braslunio gyda  Sarah Poland
Event type: 
Saturday, June 8, 2019 - 11:00 to 13:00

~~Join Pembrokeshire based painter Sarah Poland to explore landscape paintings in the Carmarthenshire County Museum collection and experience and draw the extensive museum grounds.

Drawing exercises will include ‘walking drawings’ made by moving in different ways through different areas of landscape, allowing body movement and topography to determine the mark-making as well as responding to the sounds of the landscape.

Everyone welcome from beginners to experienced sketchers who would like to experiment or free up their approach.

Part of Children’s Art Week

~~Ymunwch â Sarah Poland, arlunydd o Sir Benfro, i archwilio'r tirluniau yng nghasgliad Amgueddfa Sir Gaerfyrddin a thynnu lluniau o diroedd helaeth yr amgueddfa.

Bydd yr ymarferion lluniadu'n cynnwys ''lluniau cerdded" sy'n cael eu gwneud drwy symud mewn gwahanol ffyrdd drwy wahanol dirweddau, gan ganiatáu i'r corff symud a defnyddio topograffi i wneud y marciau yn ogystal ag ymateb i synau.

Mae croeso i chi ddod i arbrofi a datblygu eich dulliau, p'un a ydych heb fraslunio o'r blaen neu'n hen law arni.

Rhan o’r Children’s Art Week

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X