Sketchbook Walk / Taith Gerdded a Braslunio
Event type: 
Saturday, February 23, 2019 - 12:00 to 12:30

~~Taith Gerdded a Braslunio yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi yng nghwmni Seren Stacey.
Cwrdd dan fwa'r Porthdy, Eglwys Gadeiriol Tyddewi, Tyddewi, Sir Benfro.
 

Bydd y Daith Gerdded a Braslunio hon, sy'n dathlu Wythnos Gymraeg a'n harddangosfa bresennol - Y Prosiect Adeiladu - yn archwilio un o adeiladau mwyaf eiconig Cymru. O gymuned fynachaidd yn y 6ed ganrif, a sefydlwyd gan nawddsant Cymru, i'r adeilad o'r 12fed ganrif, mae Eglwys Gadeiriol Tyddewi wedi bod yn lle ar gyfer pererindodau ac yn ysbrydoliaeth i artistiaid am dros 1,500 o flynyddoedd. 

Ymunwch â'r artist Seren Stacey am gyfres o ymarferion tywysedig a fydd yn archwilio ansawdd, arlliw, gwneud marciau a maint, gan gyferbynnu manylion a chrefftwaith cain â'r bensaernïaeth ogofaidd y tu mewn. Byddwn yn profi awyrgylch unigryw yr eglwys gadeiriol a'r tiroedd, gan adael i seiniau a theimlad y lle lywio'r darlunio. 

Yn rhan o Wythnos Gymraeg Caerfyrddin, bydd y daith hon yn ddwyieithog, gan roi cyfle i sgwrsio yn Gymraeg, gwrando ar y Gymraeg ac ymarfer siarad Cymraeg.

Sketchbook Walk at St David’s Cathedral with Seren Stacey
Meeting under the arch of the Gatehouse, St David’s Cathedral, St Davids, Pembrokeshire.
 

Celebrating Welsh Week and our current exhibition - The Building Project - this sketchbook walk will explore one of Wales’ most iconic buildings. From a 6th century monastic community founded by Wales’ patron saint, to the 12th Century building, St David’s Cathedral has been a place of pilgrimage and an inspiration to artists for over 1,500 years. 

Join artist Seren Stacey for a series of guided exercises exploring texture, tone, mark making and scale - contrasting details and fine craftsmanship with the cavernous architecture of the interior. We will soak up the unique atmosphere of the cathedral and grounds allowing the sounds and feeling of the place to inform the drawing. 

As part of Carmarthen’s Welsh Week this walk will be bilingual giving an opportunity to converse, listen and practice speaking in Welsh

Free Event
St David's Cathedral
St David's
SA62 6RD
X