Sounds for an Empty House / Seiniau ar gyfer Tŷ Gwag
Event type: 
Saturday, June 26, 2021 - 05:00 to Sunday, June 27, 2021 - 05:00

LISTEN – to a 24-hour live-streaming broadcast from Plas Bodfa

Sounds created by the house itself and its immediate surroundings will be live-mixed, augmented and manipulated by 24 invited, Welsh sound artists, groups and creatives.

Saturday, 26 June, beginning at sunrise (05:00)
live for 24 hours until
Sunday, 27 June, ending at sunrise (05:00)

LISTEN ON YOUTUBE: http://www.tinyurl.com/w7r447cs

SOUND ARTISTS AND CREATIVES PARTICIPATING IN THE LIVE-STREAM

Including: Accretion Entropy, Amy Sterly, J Milo Taylor, Andy Hodges, Angela Davies, etchasketch, Lee Green, Lisa Heledd Jones, David Hopewell, Kathy Hopewell, Andrew Hooker, Melissa Pasut, Graham Hemborough, Thomas Meilleur, Katherine Betteridge, Ynyr Pritchard, Zoe Skoulding, Alan Holmes, Mark Albrow, Carl Osaki Richardson, Glyn Roberts, Bev Craddock, Super Group

Sounds for an Empty House is a project of Soundlands and Plas Bodfa Projects in collaboration with Amgueddfa Llwch, Listen to the Voice of Fire, Oscilloscope and Recordiau Prin.

More information : www.plasbodfa.com/sounds-for-an-empty-house

- - - - - - - - - - - 

GWRANDO - i ddarllediad ffrydio byw 24 awr gan Plas Bodfa

Bydd seiniau a grëir gan y tŷ ei hun a'r ardal gyfagos yn cael eu cymysgu'n fyw, eu hestyn a'u trin gan artistiaid sain a phobl greadigol leol a wahoddir yn ystod llif byw 24 awr.

Dydd Sadwrn, 26 Mehefin, yn ddechrau ar godiad haul (05:00)
yn fyw am 24 awr tan
Dydd Sul, 27 Mehefin, yn gorffen ar godiad haul (05:00)

GWANDO AN YOUTUBE: http://www.tinyurl.com/w7r447cs

ARTISTIAID SAIN A PHOBL GREADIGOL SY'N CYMRYD RHAN YN Y LLIF BYW

Gan gynnwys: Accretion Entropy, Amy Sterly, J Milo Taylor, Andy Hodges, Angela Davies, etchasketch, Lee Green, Lisa Heledd Jones, David Hopewell, Kathy Hopewell, Andrew Hooker, Melissa Pasut, Graham Hemborough, Thomas Meilleur, Katherine Betteridge, Ynyr Pritchard, Zoe Skoulding, Alan Holmes, Mark Albrow, Carl Osaki Richardson, Glyn Roberts, Bev Craddock, Super Group

Mae ‘Seiniau ar gyfer Tŷ Gwag’ yn prosiect gan Soundlands a Plas Bodfa Projects mewn cydweithrediad â Amgueddfa Llwch, Listen to the Voice of Fire, Oscilloscope a Recordiau Prin.

Mwy: www.plasbodfa.com/seiniau-ar-gyfer-ty-gwag

Free Event
Plas Bodfa
Llangoed, Beaumaris, Anglesey
LL588ND
X