Special Wine Tasting Evening // Noson Blasu Gwin
Event type: 
Thursday, December 7, 2017 - 18:00 to 20:00

Join Joel from Wright’s Food Emporium to taste (and buy) his selection of seasonal wines at Oriel Myrddin Gallery. And, while you’re here, browse our Makers Market of beautiful clothes, gifts, and foody treats.
Oriel Myrddin Gallery Church Lane, Carmarthen SA31 1LH. RSVP
Please drop into the gallery or call us on 01267 222775 to let us know you’re coming.
 

~~Noson Blasu Gwin
Dydd Iau 7 Rhagfyr, 6–8pm
Ymunwch â Joel o Danteithion Wright’s i flasu (a phrynu) o’i gasgliad gwin tymhorol yn Oriel Myrddin Gallery. Cyfle i edrych ar ddillad hardd, anrhegion a danteithion blasus yn ein harddangosfa Marchnad Gwneuthurwyr.
Oriel Myrddin Gallery Lôn y Llan, Caerfyrddin SA31 1LH RSVP
Galwch mewn i’r oriel neu rhowch alwad ar 01267 222775 i roi gwybod eich bod chi’n dod.
 

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X