Stories from the Sea: A talk by artist Mike Perry // Sgwrs gan yr artist Mike Perry
Event type: 
Saturday, June 10, 2017 - 14:00 to 16:00

In the 1940’s the artist Graham Sutherland produced a body of paintings in Pembrokeshire entitled 'Stories From The Sea’. Mike Perry, 75 years on, will be sharing his own stories of his beach combing along the Pembrokeshire coast. He will be discussing photographic works from his Môr Plastig (Plastic Sea) series and the challenges of making work that has an environmental narrative.

Mike Perry has exhibited his Môr Plastig work at The Royal Academy, The 56th Venice Biennale, National Museum Wales and currently has a touring exhibition of Wales and England titled Land/Sea sponsored by Ffotogallery and Arts Council Wales.

 

 

Yn y 1940au cynhyrchodd yr artist Graham Sutherland corff o baentiadau yn Sir Benfro o'r enw 'Stories From The Sea'. 75 mlynedd yn ddiweddarach mae'r artist Mike Perry yn rhannu ei straeon ei hun am ei waith cribo traethau ar hyd arfordir Sir Benfro. Bydd yn trafod gweithiau ffotograffig o'i gyfres Môr Plastig a'r her o wneud gwaith sydd â naratif amgylcheddol.

Mae Mike Perry wedi arddangos ei waith Môr Plastig yn y Royal Academy, 56eg Biennale Fenis, Amgueddfa Genedlaethol Cymru ac ar hyn o bryd mae arddangosfa deithiol o Gymru a Lloegr o dan y teitl Land / Sea a noddwyd gan Ffotogallery a Chyngor Chelfyddydau Cymru.

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X