Summer 'Out and About' - Wicker Architects with Oriel Myrddin Gallery
Event type: 
Wednesday, July 25, 2018 - 10:00 to Wednesday, August 29, 2018 - 17:00

Summer 2018 out and about

Wicker architects

Come and join us and become a wicker architect for the day! Complementing our exhibition Haptic Tacit – in search of the vernacular we will echo early architectural forms, shapes and techniques using lath and wattle to make play houses from willow and found materials. A fantastic day out for all the family learning skills which you can then apply in your own gardens.

The wicker houses will remain in situ to be played in by visiting children.

Not suitable for unaccompanied children under 12.

Please wear clothes suitable for a day outdoors and bring a picnic lunch!

Drop in.

Free and open to all.

25 July - Carmarthen Museum grounds, Abergwili, Carmarthen SA31 2JG

1 August – Parc Howard, Felinfoel Rd., Llanelli SA15 3LJ

22 August – National Wool Museum, Drefach Felindre, SA44 5UP

29 August – National Botanic Garden of Wales, Llanarthne SA32 8HN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Haf 2018 o gwmpas y lle

Penseiri gwiail

Dewch i ymuno â ni am y dydd a byddwch yn dod yn bensaer gwiail! Ynghyd â'n harddangosfa, sef 'Haptic Tacit – in search of the vernacular', byddwn yn adleisio ffurfiau, siapiau a thechnegau pensaernïol cynnar gan ddefnyddio dellt a phlethwaith i wneud tai bach chwarae o helyg a deunyddiau a ganfuwyd. Dyma ddiwrnod gwych i'r teulu cyfan a byddwch yn dysgu sgiliau y gallwch eu defnyddio yn eich gerddi eich hun.

Bydd y tai gwiail yn aros lle y maent er mwyn i'r plant sy'n ymweld allu chwarae ynddynt.

Anaddas i blant o dan 12 oed heb gwmni oedolyn.

Gwisgwch ddillad addas ar gyfer diwrnod y tu allan a dewch â chinio picnic!

Galwch heibio.

Am ddim ac mae croeso i bawb.

 

25 Gorfenaf - Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, Abergwili, Caerfyrddin SA31 2JG

1 Awst - Parc Howard, Felinfoel Rd., Llanelli SA15 3LJ

22 Awst – Amgueddfa Wlan, Drefach Felindre, SA44 5UP

29 Awst - Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne SA32 8HN

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X