Textlie Season at Oriel Myrddin Gallery
Event type: 
Saturday, August 31, 2019 - 10:00 to Sunday, November 3, 2019 - 17:00

~Julia Griffiths Jones, Angela Maddock and Jeanette Orrell will each lead a two-day workshop in their specialist field of practice.Sign up for the season
£250 for six workshops
which includes coffee and pastries as well as a buffet lunch from The Warren café and restaurant in Carmarthen
Age +16
materials provided
book through Eventbrite
LIMITED PLACES AVAILABLE – please book early
In each set of workshops you will experiment with materials and techniques to create a sample or finished item. Over the season you will have a comprehensive set of new skills at your fingertips to develop your own textile projects.
We apologise that the studio space on the first floor is not accessible to those with restricted mobility.

 

~Bydd Julia Griffiths Jones, Angela Maddock a Jeanette Orrell yn arwain gweithdy deuddydd a fydd yn seiliedig ar eu meysydd arbenigol.
Cofrestrwch ar gyfer y tymor am bris o £250 am chwech gweithdy a fydd yn cynnwys coffi a phasteiod yn ogystal â chinio bwffe gan gaffi a bwyty The Warren yng Nghaerfyrddin.
16+ oed
darperir deunyddiau
archebwch le drwy Eventbrite
NIFER CYFYNGEDIG O LEOEDD AR GAEL - archebwch yn gynnar
Ym mhob gweithdy byddwch yn arbrofi â deunyddiau a thechnegau i greu sampl neu eitem orffenedig. Yn ystod y tymor bydd gennych gyfres gynhwysfawr o sgiliau newydd ar flaenau’ch bysedd i ddatblygu eich prosiectau tecstilau eich hun.
Ymddiheurwn nad yw’r stiwdio ar y llawr cyntaf yn hygyrch i’r rheini â symudedd cyfyngedig.

Paid Event
Cost: 
£100 per session or £250 for all
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X