Throw an oven proof dish with Mill Rundle Pottery / Lluniwch ddysgl sy’n gallu gwrthsefyll gwres y ffwrn gyda Mill Rundle Pottery
Event type: 
Saturday, September 21, 2019 - 09:30 to 12:30

~~In this morning workshop you will create a simple pie dish fit for oven or table. Simon Day will lead you through the process from preparing the clay and centring on the wheel to throwing your final dish.  It will be fired and glazed ready for you to use, with pride. Simon is a potter with more than 40 years’ experience making domestic stone wear and creating ceramics for some Michelin starred restaurants.

~~Yn y gweithdy bore hwn byddwch yn creu dysgl bastai syml sy’n addas i’r ffwrn neu’r ford. Bydd Simon Day yn eich arwain trwy’r broses, o baratoi’r clai a’i ganoli ar yr olwyn i lunio eich dysgl derfynol. Bydd yn cael ei thanio a’i gwydro ar eich cyfer er mwyn i chi ei defnyddio â balchder. Mae Simon yn grochenydd sydd â mwy na 40 mlynedd o brofiad o wneud crochenwaith caled ar gyfer y cartref a chreu cerameg ar gyfer rhai bwytai sydd â seren Michelin.

Paid Event
Cost: 
£45
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X