TIM RUDMAN: LLONYDDWCH ANESMWYTH | AN UNEASY CALM
Event type: 
Saturday, September 15, 2018 - 09:00 to Sunday, November 11, 2018 - 10:30

An exhibition of handmade duo-toned silver gelatine black and white prints, printed in a traditional darkroom from negatives taken in Iceland over a period of eight years.

“Iceland, 'The Land of Fire and Ice’, has a strong and omnipresent ‘Middle Earth’ feel to it, where brooding skies accentuate the dramatic and sometimes eerie landscape where trolls lurk at night and get turned to stone by daylight. It is a land of myth and magic, of fearsome subterranean power and spectacular scenery”. Tim Rudman.

Gallery 2

-

Arddangosfa o brintiau du a gwyn gelatin arian deu-arlliw a wnaethpwyd â’r llaw, wedi eu printio mewn ystafell dywyll draddodiadol o negatifau a gymerwyd yng Ngwlad yr Iâ dros gyfnod o wyth mlynedd.

Mae gan “Gwlad yr Iâ, ‘Gwlad y Tân a’r Iâ’, deimlad ‘Canol Daear’ cryf ac hollbresennol iddi, lle mae wybrennau bygythiol yn pwysleisio’r dirwedd ddramatig ac weithiau iasol lle mae ellyllon yn stelcian yn y nos ac yn troi’n garreg yng ngolau dydd. Mae’n wlad y myth a’r hudol, grym tanddaearol arswydus a golygfeydd ysblennydd”. Tim Rudman.

Oriel 2

Free Event
Aberystwyth University Penglais Campus
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3DE