Weave an Irish Skib with West Wales Willows / Plethu basged Wyddelig gyda West Wales Willows
Event type: 
Monday, June 24, 2019 - 10:00 to Saturday, August 24, 2019 - 16:30

~~Learn how to weave an Irish Skib basket, traditionally used to drain and serve potatoes. Often made using colourful bands of willow and a beautiful “portcullis” centre in the base. Master a variety of techniques including a two-rod pairing weave, adding side stakes, using a three-rod wale and completing the basket with an attractive border.
This flat, tray-like basket can also be used as a bread basket and is perfect for beginners and those wishing to extend their knowledge.
Different coloured willows will be available.
 

~~Dysgwch sut i blethu basged Wyddelig, a oedd yn cael ei defnyddio i ddraenio a gweini tatws yn draddodiadol. Yn aml maent yn cael eu gwneud gyda bandiau lliwgar o bren helyg a "phorthcwlis" prydferth ar y gwaelod. Gallwch feistroli amrywiaeth o dechnegau gan gynnwys plethu paru â dwy wialen, ychwanegu ffyn ar yr ochrau, defnyddio gwrym â thair gwialen ac addurno'r fasged ag ymyl ddeniadol.
Gellir defnyddio'r fasged wastad hon sy'n debyg i hambwrdd fel basged fara hefyd, ac mae'r gweithgaredd hwn yn berffaith i ddechreuwyr a'r rheiny sydd am ehangu eu gwybodaeth.
Bydd pren helyg o wahanol liwiau ar gael.
 

Paid Event
Cost: 
£45
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X