Weave a Trug
Event type: 
Saturday, August 22, 2020 - 10:00 to 16:00

Come and weave a useful and beautiful garden trug perfect for collecting produce from the garden or eggs from your hens.

With skilful instruction from Justine Burgess (West Wales Willows) you will learn how to weave a handle, tie it in to the pre-formed rim with a God’s Eye weave, add ribs and use a range of colourful willow to weave the basket itself.

All materials provided.

16+

We apologise that the studio space on the first floor is not accessible to those with restricted mobility

//

Dewch i wehyddu cafn gardd defnyddiol a hardd sy’n berffaith ar gyfer casglu cynnyrch o’r ardd neu wyau o’ch ieir.

Gyda chyfarwyddyd medrus gan Justine Burgess (West Wales Willows) byddwch yn dysgu sut i wehyddu dolen, ei chlymu i’r ymyl sydd wedi’i greu ymlaen llaw gyda gwehyddiad ‘Llygad Duw’, ychwanegu asennau a defnyddio ystod o helyg lliwgar i wehyddu’r fasged ei hun.

Darperir yr holl ddeunyddiau

16+

Ymddiheurwn nad yw’r stiwdio ar y llawr cyntaf yn hygyrch i’r rheini â symudedd cyfyngedig.

Paid Event
Cost: 
£45
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X