Weaving Wales: Gallery talk by Branwen Davies // Gwehyddu Cymru: Sgwrs yn yr oriel gan Branwen Davies
Event type: 
Saturday, September 23, 2017 - 11:00 to 12:00

Where once there were hundreds of working woollen mills in Wales, today only a handful remain. Those that do still run, however, continue a centuries old tradition, producing quality woollen products, from carthenni to shawls to rugs. In her recently published book, Melinau Gwlân – Woollen Mills of Wales, Branwen Davies portrays those dedicated and creative craftspeople at the helm of the modern-day Welsh mills, telling the story of the buildings and the businesses and looking at how they have managed to combine traditional methods with a contemporary approach to ensure their survival. 
In the gallery, admission Free
Image: Iestyn Hughes

 

 

Ar un adeg roedd cannoedd o felinau gwlân yn gweithio yng Nghymru; erbyn heddiw dim ond dyrniad sydd dal i wneud.  Mae'r melinau hynny yn parhau’r traddodiad hynafol, fodd bynnag, gan gynhyrchu deunyddiau arbennig o bob math, yn garthenni, yn siolau ac yn rygiau.  Yn ei chyfrol diweddar, Melinau Gwlân – Woollen Mills of Wales, a gyhoeddwyd gan Wasg Gomer, mae Branwen Davies yn portreadu’r crefftwyr ymroddgar a chreadigol hynny sy'n rhedeg y melinau cyfoes Cymreig, gan adrodd hanes yr adeiladau a'r busnesau a chan ddarlunio'r modd y maent wedi llwyddo i gyfuno dulliau traddodiadol gydag agwedd gyfoes er mwyn sicrhau eu bod yn goroesi.
Yn yr oriel, mynediad am ddim 
Llun: Iestyn Hughes

 

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X