Weird Wolves and Creepy Cats / Bleiddiaid Rhyfedd a Chathod Iasol
Event type: 
Thursday, October 31, 2019 - 11:00 to 15:00

Join us for a spooky Halloween workshop making some wonderful fabric creatures inspired by Karen Suzuki one of our artists showing work on The Table. Learn how to make a wire maquette and cover it in fabric, mastering basic sewing, beading and embroidery techniques. A perfect workshop for children 8+ and adults alike.

Ymunwch â ni am weithdy brawychus Calan Gaeaf i greu creaduriaid ffabrig, wedi'u hysbrydoli gan Karen Suzuki, un o'n hartistiaid sy'n arddangos gwaith ar y Bwrdd. Dysgwch sut i wneud maquette o weiar a'i orchuddio â ffabrig, a meistroli technegau gwnïo, gleinio a brodio sylfaenol. Gweithdy perffaith ar gyfer plant dros 8 oed ac oedolion.

Paid Event
Cost: 
£15
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X