Workshop with Angela Maddock // Gweithdy gyda Angela Maddock
Event type: 
Saturday, October 7, 2017 - 13:00 to 16:00

Filling Holes: A workshop on visible mending with thread
Join lecturer, researcher and maker Angela Maddock for a practical workshop inspired by the processes and discoveries during her residency at the Florence Nightingale Faculty of Nursing and Midwifery at King’s College, London.  Participants are encouraged to bring along something knitted or woven that is holed, worn or threadbare for repair. You will learn two methods of visible mending - weave and swiss darning and through discussion and making, explore acts of regeneration and repair, of making good but not always perfect.
Cost: £25 includes materials and please bring something to mend
Suitable for age 16+
Booking Essential

 

Llenwi tyllau: Gweithdy ar drwsio gweladwy gan ddefnyddio edau
Ymunwch â’r darlithydd, ymchwilydd a gwneuthurwr Angela Maddock am weithdy ymarferol a ysbrydolwyd gan brosesau a darganfyddiadau ei chyfnod preswyl yng Nghyfadran Nyrsio a Bydwreigiaeth Florence Nightingale yng Ngholeg y Brenin, Llundain.
Anogir cyfranogwyr i ddod â rhywbeth wedi gwau neu gwehyddu sydd wedi tyllu neu’n dreuliedig ar gyfer atgyweirio. Byddwch yn dysgu dau ddull o drwsio gweladwy - gwehyddiad a creithio o’r Swistir a thrwy drafodaeth a gwneud, yn archwilio gweithredoedd o adfywio ac atgyweirio, o wneud yn dda, ond nid bob amser yn berffaith.
Cost: £ 25 yn cynnwys deunyddiau a dewch â rhywbeth i drwsio
Addas ar gyfer oed16+

Paid Event
Cost: 
£25
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X