Workshop with Lucille Junkere // Gweithdy gyda Lucille Junkere
Event type: 
Saturday, August 19, 2017 - 11:00 to 16:00

Pattern making with indigo inspired by Nigerian resist textiles known as Àdíre
You will learn how to create and maintain a simple non-toxic indigo recipe which you can re-create at home. The recipe will enable you to dye plant fibres such as cotton and linen. You will also learn various pattern making techniques inspired by traditional Nigerian resist dyeing to create your own beautiful indigo dyed textile samples which you can take home and use for your own projects. 
Cost: £25 includes materials
Suitable for age 16+
Booking Essential
Please bring an apron or wear old clothes, a pair of rubber gloves and some plastic bags to take the samples home. 

 

 

Gneud patrymau indigo gyda dulliau wedi ysbrydoli gan broses tecstilau Àdíre o Nigeria
Byddwch yn dysgu sut i greu a chynnal rysáit indigo diwenwyn syml y gallwch ail-greu yn y cartref. Bydd y rysáit yn eich galluogi i liwio ffibrau planhigion fel cotwm a lliain. Byddwch hefyd yn dysgu amrywiaeth o dechnegau gwneud patrymau wedi ysbrydoli gan liwio ‘gwrthsefyll’ traddodiadol Nigeria i greu eich samplau indigo hyfryd eich hun y gallwch fynd adref a’u ddefnyddio ar gyfer eich prosiectau.
Y Gost: £25 yn cynnwys defnyddiau
Addas ar gyfer oed 16+
Rhaid archebu lle
Dewch a ffedog neu gwisgwch hen ddillad, pâr o fenig rwber a  bagiau plastig i fynd a’r samplau adref.

Paid Event
Cost: 
£25
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X