Ymateb: amser ysgrifennu creadigol / Response: creative writing time
Event type: 
Saturday, October 27, 2018 - 11:00 to 13:00

~~Saturday 27th October

11am - 1pm

£12.50 per person (plus booking fee) including tea and biscuits. +16 booking essential, payments are non-refundable.

Join Kate Pawsey for a workshop using writing as an exploratory tool in response to our current exhibition. Kate will offer a way of deepening, widening and opening up your sensations in a wholly subjective way. She will encourage the use of creative, reflective and expressive words to slow down, to think, feel and sense the ways that these objects are prompting and stimulating us, the viewers.

Dydd Sadwrn 11 Hydref

11am - 1pm

£12.50 y person, te a bisgedi, 16 oed a hyn - rhaid archebu le ymlaen llaw. Ni fedrwn ddychwelyd taliadau.

Ymunwch a Kate Pawsey ar gyfer gweithdy sy'n defnyddio ysgrifennu fel cyfrwng archwilio mewn ymateb i'n arddangosfa presennol yn yr oriel. Bydd Kate yn cynnig modd o ddyfnhau, ehangu ac agor eich teimladau mewn modd gwbl oddrychol. Bydd yn annog defnydd o eiriau creadigol, myfyriol, llawn mynegiant i arafu, i feddwl a theimlo a synhwyro'r modd y mae'r gwrthrychau hyn yn ein hannog a'n ysgog ni, y gwylwyr.

Paid Event
Cost: 
£12.50
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X