Young Artist Club
Event type: 
Saturday, September 14, 2019 - 11:00 to Saturday, November 23, 2019 - 13:00

~This term our Young Artists Club will be exploring the subject of climate change through art. We will be inspired by artist Rebecca Chesney’s work about flooding showing as part of our exhibition Land Acts. We will also be commemorating the terrible floods in Carmarthenshire in theautumn of 2018.
Booking essential
Please book through Eventbrite
Payments are non-refundable
We apologise that the studio space on the first floor is not accessible to those with restricted mobility.

14 & 28 September
12 & 26 October
9 & 23 November

~Bydd y Clwb Artistiaid Ifanc yn archwilio newid yn yr hinsawdd drwy gelf y tymor hwn. Byddwn yn cael ein hysbrydoli gan waith Rebecca Chesney am lifogydd, sy’n rhan o’n harddangosfa Land Acts. Byddwn hefyd yn cofio’r llifogydd ofnadwy a ddigwyddodd yn Sir Gaerfyrddin yn ystod yr hydref 2018.
Rhaid archebu lle ymlaen llaw
Archebwch eich lle drwy Eventbrite
Ni allwn ddychwelyd taliadau
Ymddiheurwn nad yw’r stiwdio ar y llawr cyntaf yn hygyrch i’r rheini â symudedd cyfyngedig.

14 & 28 Medi
12 & 26 Hydref
9 & 23 Tachwedd

Paid Event
Cost: 
£42 per term (six sessions)
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X