Young artists club // Clwb Artistiaid Ifanc
Event type: 
Saturday, July 1, 2017 - 10:00 to Saturday, July 15, 2017 - 17:00

A hands-on art club for young people aged 8 – 11

Budding young artists can sign up for a lively term of creative Saturday activities. This term the theme will be making art outdoors and will include land art, printmaking with natural materials and making art on the beach.

Every fortnight 11am – 1pm or 2pm – 4pm upstairs in the gallery’s studio unless otherwise specified.

Term Dates:

1 and 15 July

£20 per term – Booking is essential as spaces are limited.

 

 

Clwb celf creadigol ar gyfer pobl ifanc 8 – 11 oed

Gall artistiaid ifanc fwynhau tymor o weithgareddau creadigol ar ddydd Sadwrn. Y tymor hwn y thema fydd gwneud celf yn yr awyr agored, a bydd hynny’n cynnwys celf tir, llunio printiau â deunyddiau naturiol a gwneud celf ar y traeth.

Bob pythefnos o 11am i 1pm neu o 2pm i 4pm lan lofft yn stiwdio’r oriel oni bai y nodir fel arall.
Dyddiadau’r Tymor:

1 and 15 Goffennaf

£20 y tymor – Mae’n rhaid archebu ymlaen llaw gan taw hyn a hyn o lefydd sydd ar gael.

 

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
SA31 1LH
X