Description

Y tu ôl i'r bensaernïaeth aruthrol, mawredd Fictoraidd a stafelloedd ffein, adeiladwyd sylfeini Castell Penrhyn ar hanes tywyll. Un o ecsbloetio, ffortiwn siwgr Jamaica a'r fasnach gaethweision drawsatlantig. Mae 12 Stori gan yr awdur Manon Steffan Ros yn ymateb artistig i hanes Penrhyn. // Behind the formidable architecture, Victorian grandeur and fine interiors, present day Penrhyn Castle’s foundations were built on a dark history. One of exploitation, Jamaican sugar fortunes and the transatlantic slave trade.12 Stories by renowned author Manon Steffan Ros is an artistic response to Penrhyn's history.
X