Description

Carnifal y Môr Dogfennaeth Carnifal y Môr - dathliad agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018. Tafluniad ffilm sgrin ddŵr gan Megan Broadmeadow, cerddoriaeth gan Gruff Rhys a Bragod a gorymdaith gan Garnifal Butetown. Cynhyrchwyd gan Y Lle Celf a Coleridge yng Nghymru. // Documentation of Carnifal y Mor - the opening celebration for the 2018 National Eisteddfod in Cardiff. Waterscreen film projection by Megan Broadmeadow with music by Gruff Rhys and Bragod and procession by Butetown Carnival. Produced by Y Lle Celf and Coleridge in Wales.
X