Description

Am ychydig flynyddoedd yng nghanol y 00au bu ein cwmni cynhyrchu teledu Pixel Foundry (rhagflaenydd Culture Colony) yn dilyn yr Offeiriad Uniongred o Blaenau Ffestiniog, Y Tad Deiniol, wrth iddo ail-feichiogi ac ailadeiladu eglwys yn y dref wrth gynnal ei gysylltiadau gyda chymunedau Uniongred ledled y byd. Mae'r gyfres hon o dair rhaglen a ddarlledwyd ar S4C yn 2008 yn rhoi mewnwelediad i fywyd offeiriad a'i ymroddiad i'w alwad a'i gymuned ac yn rhannu cefndir diwylliannol y ffydd Gristnogol Uniongred trwy eiconograffeg. Our TV production company Pixel Foundry (the forerunner of Culture Colony) followed the Orthodox Priest from Blaenau Ffestiniog, Y Tad Deiniol.
X