Description

Sara Walker enillydd Ysgoloriaeth Artist Ifanc Y Lle Celf yn Eisteddfod Genedlaethol 2014 // Sara Walker winner of the Lle Celf's Young Artist Scholarship at the National Eisteddfod in 2014