Cardiff Contemporary Arts Festival's picture

Cardiff Contemporary Caerdydd Gyfoes

Organisation, Venue

Cardiff Contemporary 2016 will continue to celebrate the visual arts in Cardiff, helping to establish Cardiff as a progressive world city for contemporary art and innovation. Following on from the success of the 2014 festival season, artists from Wales and beyond have been invited to make and showcase new works that respond to the theme ‘Communication’, inspired by the first wireless signal transmitted by Marconi in 1897.

Since that first communication, which began [allegedly] with the question “Are you ready?” transmitted in Morse code, modes of communication have proliferated and contemporary artists and makers have increasingly exploited new technologies to extend the reach of their work. But, above all, the arts are about a conversation between maker and viewer/audience.

A Cardiff Council initiative, the festival has been developed in partnership with Cardiff’s visual art, design and architecture communities. It recognises the city’s wealth of creative talent and activity, and promotes Cardiff as a platform for a collective, creative vision.

You can tell us what you think of Cardiff Contemporary in a number of ways: tweet us, visit the Cardiff Contemporary Facebook page, speak to one of the artists or live guides on hand, or write to us at 

Cardiff Contemporary, c/o Cardiff Council, Motorpoint Arena, Mary Ann Street, Cardiff, CF10 2EQ

Mae gan Gaerdydd enw da am gynnal digwyddiadau a gwyliau o’r radd flaenaf, a dyna’n union yw Caerdydd Gyfoes. Eleni fydd y drydedd ŵyl, a’r un fwyaf erioed, gyda 30 o brojectau wedi’u comisiynu’n arbennig, a thair preswylfa, ynghyd ag arddangosfeydd orielau a phedair gŵyl. Thema Caerdydd Gyfoes 2014 yw Datgelu/Celu. Aiff yr ŵyl â chelf i ganolfannau celfyddydol, orielau, amgueddfeydd a mannau eiconig y ddinas, gan hefyd ddefnyddio safleoedd cudd neu anhysbys, gan ddatgelu'r ddinas mewn ffyrdd difyr a diddorol. Mae Caerdydd Gyfoes yn defnyddio’r ddinas gyfan fel lle i brofi celf – o’r Orsaf Ganolog i dudalennau’r South Wales Echo, bydd celf ymhobman. Mae artistiaid wedi ail-ddychmygu’r ddinas a datgelu llefydd mewn ffyrdd arloesol, bywiog, difyr a heriol.

Hefyd, daw tymor Caerdydd Gyfoes â nifer o wyliau a sefydliadau diwylliannol yng Nghaerdydd at ei gilydd, gan gynnwys yr ŵyl delweddau symudol Outcasting Fourth Wall, gŵyl gerddoriaeth Sŵn, gŵyl celf a pherfformiadau byw Experimentica, gwobr ryngwladol Artes Mundi, a’r ŵyl leol madeinroath.

Mae ymdrech ac ymrwymiad enfawr y tu cefn i gydlynu gŵyl fel Caerdydd Gyfoes, ac mae ei llwyddiant parhaus yn deillio o waith cyfunol cynifer o unigolion, sefydliadau a grwpiau, sydd wedi’u rhestru’n nes ymlaen yn y canllaw hwn.Fel un o fentrau Cyngor Caerdydd, gyda chymorth hael gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mae Cyngor Dinas Caerdydd yn cydnabod bod diwylliant gweledol yn rhan bwysig o brofiad y ddinas i ymwelwyr, preswylwyr a busnesau Caerdydd.

Ar ei gorau, gall gŵyl fod yn alwedigaeth artistig i’r ddinas gan adhawlio’r strydoedd i’r bobl.Gobeithio y caiff eich dychymyg ei godi i’r entrychion gan eich profiadau dros yr ŵyl. Felly, gyda’r canllaw hwn a meddwl agored, mwynhewch Gaerdydd Gyfoes 2014!

Gallwch roi’ch barn i ni ar Gaerdydd Gyfoes drwy drydar @CaerdyddGyfoes, mynd i’n tudalen Facebook, siarad ag un o’r artistiaid neu’r tywyswyr, neu ysgrifennu i cardiffcontemporary@cardiff.gov.uk neu d/o Gaerdydd Gyfoes,  Neuadd Dewi Sant, yr Aes, Caerdydd CF10 1AH

Cardiff Contemporary Caerdydd Gyfoes's Media

Cardiff Contemporary Caerdydd Gyfoes's Articles

Cardiff Contemporary Visual Arts Festival 20 Oct – 19 Nov 16
Thirty one days of artistic challenge and discovery opened across the Welsh capital on Thursday 20 October 2016 as...

Cardiff Contemporary Caerdydd Gyfoes's Events

No events available.