Emma Geliot's picture

Owen Arwyn, Portraed - Theatr Genedlaethol Cymru

 

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol CymruDrama gan Aled Jones Williams

Adolygiad gan Leusa Fflur Llewelyn

Handi Al - Diddanwr Plant Bychain meddai r geiriad ar gist y clown sy n baglu i r llwyfan. Ond wrth i Al ddechrau tynnu dillad isaf merched o r gist wag fel conffeti, a photeli fodca a jin bob yn ail rydym yn brysur sylweddoli na fyddem yn ei adael o fewn canllath i r un plentyn bychan. Fe wisga Al y paent clown ar ei wyneb fel hen groen, mae n cyfaddef ei hun mai dyna r glud sy n ei gadw rhag disgyn yn deilchion. Mae them u o alcoholiaeth, trais yn y cartref ac anffyddlondeb i gyd wedi eu gwau i naratif y ddrama un dyn, ac yn cael eu taflu tuag atom yn y gynulleidfa fesul atgof. Mae r clown yn gwneud ei orau i beri r gynulleidfa gyfan deimlo n anghyffyrddus, ac yn llwyddo. Ond wrth i wirioneddau ddod i r amlwg rydym yn dechrau cydymdeimlo ag Al, ac mae ei stori yn rhoi croen g ydd.

Perfformiad anhygoel gan Owen Arwyn a lwyddodd i m gwneud i gochi, chwerthin a dal fy anadl i gyd mewn awr, a r awr honno ddim yn teimlo n hen ddigon hir.

Gwelais y ddrama yn Y Llwyfan, Caerfyrddin - lle cawsom groeso addas iawn i glowniaid o bob math - yn llawn bal ns a melysion lliwgar. Mae r ddrama ar daith tan 29 Tachwedd. Am fwy o wybodaeth ewch i www.theatr.com

This is a review of Theatr Genedlaethol's production - Pridd by Leusa Fflur Llewelyn. An English language review will be included in the next issue of CCQ Magazine.

 

X